U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueel

Op deze pagina vind u het nieuws van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

boeiende bewonersavond 2017

Kwaadwillenden vriendelijk in de spotlight zetten

Combi2

De bewonersavond die door de wijkraad op 5 april was georganiseerd, had als thema 'Veiligheid'. De spreker van de avond, Valentijn Rippens, liet in een vlotte presentatie met veel humor zien hoe mogelijke misdrijven vaak voorkomen kunnen worden door (vriendelijk) proactief te reageren op situaties en gedragingen die als "ongewoon en niet in de haak" ervaren worden.
Na afloop was er nog een gezellige borrel waarin druk over alles nagepraat werd. Iedereen die wij spraken had de avond zeer de moeite waard gevonden.
 
Er waren ± 35 wijkbewoners toegestroomd om deze bewonersavond mee te maken.
Nadat onze voorzitter Johan Trompert de avond geopend had, introduceerde wijkagent Marco Burgman de gastspreker. Valentijn Rippens is een oud-politieman die zijn sporen heeft verdiend in de beveiligingsbranche en op dit terrein trainer is geworden. Hij geeft nog les op de politieacademie, maar heeft ook trainingen gedaan in o.m. Israël.
In een vlot tempo en met de nodige humor nam hij met de aanwezigen door hoe criminelen te werk gaan en welke voorbereidende activiteiten (observaties en dry runs) een oplettende burger kunnen opvallen. Hij moedigde zijn publiek aan om meer te vertrouwen op hun intuïtie dat er “iets niet klopt”.
Wanneer een mogelijk kwaadwillende in het voorbereidende stadium al merkt dat hij/zij "gezien" wordt, kan dit op zichzelf al ontmoedigend werken. Belangrijk is daarbij wel dat men als burger geen risico neemt met de eigen veiligheid en bij een mogelijk kwaadwillende persoon langs beleefd-vriendelijke weg probeert uit te vissen wat deze aan het doen is.
Daarnaast is het belangrijk de politie tijdig te waarschuwen, ook wanneer nog niet echt duidelijk is of er sprake is van een ophanden zijnd misdrijf. De politie heeft liever een keer een loos alarm dan dat zij pas achteraf hoort dat omstanders eigenlijk al zo'n vermoeden hadden dat ....
Marco Burgman gaf aan dat voor dit soort waarschuwingen ook 112 gebruikt mag worden.
 
Fot's van deze bijeenkomst staan onder Activiteiten>Foto's recente activiteiten

bewonersavond 2017

Thema: Veiligheid

Flyer pict trimmed

Woensdagavond 5 april 19:30 -22:00 (zaal open 19:00) in De Boskern, Liesbos 24
Wijkraad Overbos organiseert zijn jaarlijkse bewonersavond. Het wordt ditmaal een interactieve avond over het thema ‘Veiligheid’. De hoofdmoot bestaat uit onderstaande workshop:

Praktische workshop ‘Alert in de wijk’

  • Wat kunt u zelf doen om de veiligheid in uw wijk te verbeteren?
  • Waar kunt u op letten in uw buurt?
  • Hoe kunt u zien wie goede - en wie kwade bedoelingen heeft?
  • Wat kunt u zelf doen om een inbraak te voorkomen?
In ca. 2 uur krijgt u antwoord op deze vragen. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.
Voor nadere informatie kunt u naar de folder doorklikken.
AlertWijk
Vanaf ± 21:30 is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een hapje en een drankje

Het nieuwe bestuur van Wijkraad Overbos

Nieuwe leden, oude leden met nieuwe functie

Sinds 11 januari heeft wijkraad Overbos een nieuwe dagelijks bestuur. Er zijn nieuwe gezichten en vertrouwde gezichten met nieuwe functies.
DB photo 01
Foto: Isa Velasco Lopez
Het dagelijks bestuur v.l.n.r:
Niels Smith   Portefeuille ‘Media en Communicatie’
Janny Timmerman   Portefeuille ‘Activiteiten’
Conny Tegelaars de Lange     Secretaris
Johan Trompert   Voorzitter
Jan Havenaar   Portefeuille ‘Ruimtelijke ordening en Veiligheid’
Bram Jansen   Portefeuille ‘Groen en Milieu’
Naast het dagelijks bestuur heeft de wijkraad ook algemene leden.
Zie: De Wijkraad > Wie zitten in de wijkraad?

WIJKSCHOUW 2017 UITGEVOERD

Wijkraad blij met deze actie, maar (nog) niet over alle punten overeenstemming met gemeente

Website 1
Vrijdagmiddag 27 januari vertrok een gezelschap, bestaande uit gebiedsmanager, gebiedsbeheerder, wijkagent, toezichthouder, drie wijkraadsleden en enkele belangstellenden vanaf De Ark voor het uitvoeren van een wijkschouw. De route liep langs een aantal plekken welke volgens de wijkraad en een aantal wijkbewoners aandacht verdienen i.v.m. verkeersonveiligheid, gebrekkig onderhoud of overlast (zwerfvuil).
 
In de komende Nieuwsbrief Overbos volgt nog een verslag over deze actie. Ook komt binnenkort op deze website een presentatie met foto's te staan.

466 Kerstbomen opgehaald

Iets minder bomen dan vorig jaar, maar nieuwe locatie bevalt goed

Het was voor iedereen even wennen, maar De Boskern bleek een goede logistieke keuze te zijn. De wagen van Meerlanden kon zich makkelijk opstellen en liet nog alle ruimte voor de aan- en afrijdende vaders en moeders met volgestouwde auto's en aanhangers. 
KB2017-front
De grote zaal bood de kinderen alle ruimte om hun bomen te laten registreren en daarna naar een film te kijken of zich op de kleurplaten te storten.
 
Het uiteindelijke aantal van 466 ingeleverde bomen viel iets tegen t.o.v. de 565 van vorig jaar. Daarentegen hadden nu een teamrecord van 105 bomen. 
Ondanks het matige weer deed de vrolijke stemming van de "buitenploeg" niet onder voor die van de mensen die binnen aan de slag waren. De t.g.v. een misverstand iets latere aankomst  van de perswagen van Meerlanden kon in de royale buitenruimte goed opgevangen worden. De verdere samenwerking met de opgewekte medewerker van dit bedrijf verliep als vanouds in prettige sfeer.
Onze lokale Albert Heijn had weer gezorgd voor gratis chocomel en koeken, waarvoor alle lof!
 
Bij de trekking van de lootjes zat de zaal bomvol. Voor het hoogste aantal ingeleverde bomen moesten na de eerste en tweede prijs dit jaar 2 derde prijzen uitgereikt worden. Daarnaast werden nog enige prijzen verloot, kreeg ieder kind dat een boom had ingeleverd, sowieso een cadeaubon.
Zowel de organiserende wijkraad als de deelnemers kunnen met grote tevredenheid op dit evenement terugkijken. 
Voor meer foto's, zie link bovenaan: Foto's recente activiteiten.

Kerstboominzameling en nieuwjaarsreceptie 2017

Nieuwe locatie, verder heel vertrouwd

Op zaterdag 7 januari 2017 vindt de jaarlijkse milieuvriendelijke kerstboominzameling weer plaats, georganiseerd door wijkraad Overbos in samenwerking met Meerlanden en Maatvast.
Bij wijze van proef is De Boskern, Liesbos 24 als locatie gekozen. Men wil zien of de toevoer van kerstbomen op deze plaats makkelijker gaat en of de beschikbare ruimtes zich beter lenen voor aanvullende kinderactiviteiten.
 
Dezelfde locatie en datum worden ook gebruikt voor de nieuwjaarsborrel van de wijkraad die later op de dag wordt gehouden.
KBinzam  

Gang van zaken

Ook dit jaar kunnen alle kinderen uit Overbos en directe omgeving prijzen verdienen met ingeleverde kerstbomen. Er is een maximum leeftijdsgrens van 14 jaar voor deelname. Per boom wordt een lot afgegeven. Hoe meer loten, hoe meer kans iemand maakt op een prijs.
De kinderen kunnen in de kerstvakantie alvast rondkijken en -vragen van wie zij bomen mee mogen nemen. Belangrijk is wel dat er geen bomen meegenomen worden zonder toestemming van de eigenaar. In voorgaande jaren heeft de wijkraad daar wel eens klachten over ontvangen.
Ook nog aan de boom vastzittende kruisen en plastic potten zijn niet toegestaan! Deze brengen de milieuvriendelijke verwerking door Meerlanden in gevaar.
De bomen kunnen op zaterdag 7 januari tussen 10.00 en 15.00 uur naar de Boskern, Liesbos 24 gebracht worden.
Om 16.00 uur worden de prijswinnaars en winnende loten bekend gemaakt.
 

Prijzengeld verhoogd!

Dit jaar verdelen we de volgende prijzen:
1e prijs € 75
2e prijs € 50
3e prijs € 35
Ook komen er nog 3 prijzen van € 25 uit de hoge hoed, en verder krijgt ieder kind dat geen prijs gewonnen heeft, een bon van € 5.
 

Extra activiteiten voor de kinderen

Kinderen kunnen bijkomen van het gesjouw en gesleep van kerstbomen bij een beker warme chocolademelk met een lekkere koek. Aan een grote tafel kan getekend en gekleurd worden en er worden de hele dag tekenfilms gedraaid.
 

Nieuwjaarsreceptie

Aansluitend op de kerstboominzameling houdt de wijkraad in De Boskern een nieuwjaarsreceptie van 18.00 tot 20.00 uur.
Samen met u, wijkbewoners en partners, willen zij het glas heffen op een mooi en voor iedereen gezond nieuw jaar.

Volkstuinen in Overbos

Volkstuinvereniging Overbos heeft nog een paar tuintjes

Volkstuin01
Volkstuin02
Tuinieren op een volkstuin staat de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling.
Tuinieren is goed voor mensen die kiezen voor een gezonde levensstijl.
 
Mensen fietsen over het algemeen naar de tuin, zijn fysiek in beweging en oogsten heerlijke onbespoten, zelfgekweekte groenten. Ondertussen ontmoeten de tuinders elkaar en is er tijd voor een praatje.
Omdat de tuinen geen huisjes hebben, komt iedereen in de eerste plaats om te tuinieren. Iedereen tuiniert op zijn eigen manier. Sommige leden spitten ieder jaar, andere nooit.
Aan wie hartje zomer over ons complex dwaalt, valt de grote verscheidenheid op. Strak georganiseerde productietuinen worden afgewisseld door uitbundige bloemenzeeën.
Dit kan in onze vereniging naast elkaar bestaan, maar ook binnen één tuin.
Combinaties van groenten, kruiden, bloemen, fruit en klein fruit komen veel voor.
Er zijn leden die het hele jaar van hun tuin eten, zowel vers als uit de diepvries en uit pot & fles.
PePast 
Er zijn nog een paar tuintjes vrij !
Kijk op www.vtvoverbos.nl voor meer informatie, of neem contact op met:
Theo Pieterse te bereiken op nummer: 06-36181162

Pagina 7 van 10

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring