U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueel

Op deze pagina vind u het nieuws van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

zomerfeest 2016 overbos

Zaterdag 25 juni 2016 10:00-17:00 wijkpark en winkelcentrum

Bekijk onze animatiepromoclip: 
 

Het belooft weer een prachtig feest te worden!

De voorbereidingen van de 12de editie van het wijkfeest zijn al in een vergevorderd stadium.
Het winkelcentrum doet mee, o.m. met een kledingshow. Sportservice Haarlemmermeer is ook weer van de partij.
 
Nieuw dit jaar is dat we een deel van de kosten zelf moeten dragen; op subsidies wordt in deze tijd bezuinigd. We zijn dan ook druk bezig langs allerlei wegen geld in te zamelen.
Het nieuwe crowdfunding platform is voor ons daartoe een belangrijk middel. We zijn bezig met het opzetten van diverse acties die extra inkomsten kunnen opleveren. Graag willen wij op deze wijze het feest gratis toegankelijk houden voor alle bezoekers.
Poster 
MelkbusWRovCF2 

Crowdfunding

Op verzoek van de gemeente heeft de 1% club een platform opgezet waar crowdfunding projecten op gepubliceerd kunnen worden en waar bezoekers online donaties kunnen geven. Onze wijkraad is een van de partijen die in de pilotfase meedoen.
Ons project kan daar gevonden worden via  nieuwepioniers.nl/nl/projects/zomerfeest-overbos
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom.
 
Wij zullen ook op onze projectpagina laten weten welke acties we op touw gaan zetten.
Het is überhaupt de moeite waard op eens op dit platform rond te kijken; er staan veel leuke projecten op, die stuk voor stuk de moeite van het sponsoren waard zijn!

Een greep uit wat er te beleven valt:

 • Een braderie met meer dan 100 kramen, waar u zowel allerhande spullen kunt kopen als informatie kunt krijgen over zaken die de leefbaarheid in onze wijk betreffen.
 • Sport en spel, georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer met workshops en demonstraties van verenigingen uit de wijk.
 • Acrobaat/jongleur Jos Tipker en “Djembé Frans” zijn ook weer van de partij.
 • Springkussens, schmink en ander vermaak voor de jongsten.
 • Een gezellige bar met terras midden tussen de activiteiten.
 • Natuurlijk ook de vertrouwde snackcar en suikerspin.
Een rode loper verbindt het wijkpark met het winkelcentrum
 • Meerradio, verzorgt de hele dag de uitzending vanaf locatie winkelcentrum ‘t Paradijs.
 • Winkeliers pakken uit met diverse verrassende acties.
 • Shoeby Paradijs komt met de volgende activiteiten:
  • I.s.m. Dance-Body-Health uit Heemstede een modeshow op de rode loper. Start 14.00 uur.
  • Anna en Elza Frozen (uit de Disney film) komen ook in het winkelcentrum. Van 12.00-16.00 uur een meet & greet met Anna en Elza en samen op de foto.

Bezoek van de wethouder

De wethouder komt om 12.00 uur in het wijkpark de officiële opening verrichten van het eerste openbare watertappunt in Haarlemmermeer!

de 30-km zone komt eraan!

Werkzaamheden in onze wijk starten op 17 mei

Het initiatief van de wijkraad om aan de gemeente te verzoeken in onze hele wijk een 30-km zone in te voeren, krijgt nu een concreet gevolg. Ons verzoek was destijds gebaseerd op klachten uit de wijk dat 50 km per uur op veel plaatsen te snel is en voor onveiligheid zorgt.   
Na een lang voortraject, waarin de wijkbewoners geïnformeerd werden over, en gelegenheid hadden commentaar te geven op de plannen, gaat de praktische uitvoering nu beginnen. 
In een groot deel van de wijk geldt al langere tijd een maximum snelheid van 30 km per uur. Nu worden ook het Mastbos, Ommerbos, Klaterbos en Stuttebos onderdeel van deze zone. Daartoe moeten de nodige aanpassingen gedaan worden, zoals wegmarkeringen op kruispunten, borden, en hier en daar verhogingen.
Sign02
Op de website van de gemeente kan men tot in detail nagaan hoe de plannen eruit zien en volgens welk tijdschema men denkt te zullen gaan werken: haarlemmermeergemeente.nl/overbos-30km-zone-0 .
Ook wij geven hier een korte toelichting.

Korte voorgeschiedenis

 • Naar aanleiding van een aantal klachten over onveiligheid komt de wijkraad begin 2015 tot het plan om de gemeente te verzoeken de hele wijk Overbos tot een 30 km zone te maken. Dit wordt door B & W onderdeel gemaakt van het zgn. "Deltaplan Bereikbaarheid: flankerende maatregelen Floriande en Overbos".
 • Op 18 februari 2015 wordt door de gemeente een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd, waar de bewoners de (voorlopige) plannen kunnen inzien, uitleg krijgen van aanwezige ambtenaren, en opmerkingen en bezwaren kunnen laten horen.
 • Hulpdiensten en bewoners maken bezwaar tegen het grote aantal geplande verkeersdrempels in de wijk. Tegelijkertijd wordt in de gemeenteraad op 19 maart ook een meer algemene motie "Hobbel Weg!" ingediend tegen het teveel aan drempels in de Haarlemmermeer, Naar aanleiding hiervan wordt het aantal drempels in de geplande 30-km zone  teruggeschroefd en komt er een nieuwe versie van het ontwerp.
 • Tijdens het bezoek van B & W aan onze wijk ("College on Tour") op 7 april 2015 wordt ook over dit gewijzigde ontwerp gesproken met de aanwezigen. 
 • Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 14 april 2015 wordt het nieuwe ontwerp op grote wandkaarten gepresenteerd en door een gemeenteambtenaar toegelicht. Ook hier is weer gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
 • Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 22 maart 2016 wordt het plan gepresenteerd en toegelicht als voorbeeld van participatie.
 • Halverwege april 2016 worden de bewoners via een brief geïnformeerd over de komende werkzaamheden.

De werkzaamheden

map02
Bovenstaande kaart is gebaseerd op de kaart van de gemeente, maar laat het Bornholm-deel (waar ook aanpassingen plaatsvinden) weg. De open vierkantjes zijn gele attentievlakken zonder verhoging; de gevulde vierkantjes zijn verhoogde plateaus.
 
Mastbos (locaties met start-, einddatum en aanpassing)
 Mastbos2
 
Ommerbos, Klaterbos, Stuttebos (locaties met start-, einddatum en aanpassing)
 Ommerbos

Proef met Financieel café

De wijkraad Overbos start in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, vrijwilligersvereniging Humanitas  en de Stichting Maatvast een Financieel café. De vestigingsplaats is het Sociaal Cultureel centrum “De Boskern”.
Het Financieel café biedt onder het genot van een kopje koffie of thee laagdrempelige ondersteuning aan mensen met financiële of administratieve vragen.
FinCaf01 FinCaf02
Tijdens de openingstijden kunnen bewoners zonder afspraak binnenlopen en hun vragen voorleggen aan de daar aanwezige vrijwilligers van Humanitas. Deze vrijwilligers bieden een luisterend oor, geven uitleg en hulp zodat mensen zelf verder kunnen of verwijzen hen naar de juiste instantie.
De afgelopen periode is Humanitas bezig geweest met het werven van vrijwilligers voor deze nieuwe activiteit. De komende weken volgen zij een trainingsprogramma.

Op donderdag 19 mei gaat het café voor de eerste keer als proef open en wel ’s middags van 13:00 tot 15:00 uur en ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur.

Na deze proefopening wordt besloten of donderdag een geschikte dag is en of de openingstijden aansluiten bij de behoefte van de bewoners.
Met welke vragen kunnen de bewoners zoal terecht?
 • Uitleg over een ingewikkelde brief.
 • Het aanvragen en invullen van een (online) formulier.
 • Het leren maken van een bestedingsplan.
 • Het aanvragen van een toeslag of DigiD.
 • Informatie over schuldhulpverlening.
 • Wat belangrijke websites zijn voor mensen met schulden.
 • En nog vele andere zaken.
Humanitas logo Logo green v2 GemHlmmeer logoMV

Geslaagde bewonersavond 2016

Wijkbewoners doen actief mee

Dinsdagavond 22 maart vond de jaarlijkse bewonersavond plaats, georganiseerd door de wijkraad, en met een stevig aandeel van de Gemeente. Het centrale thema was “participatie”. En participeren ... dat hebben de meeste bezoekers deze avond zeker gedaan!
BWA2016-05

De avond begon traditioneel met een openingswoord van onze voorzitter, Bram Jansen. Ook de aanvankelijke afregelprobleempjes met de geluidsinstallatie voelden zeer vertrouwd aan.

Nelleke van Wonderen gaf uitleg over de doeleinden en werkwijze van Buurtbemiddeling. (Om een te grote uitloop te voorkomen, was besloten dat er pas aan het eind van de avond gelegenheid zou komen tot het stellen van vragen.)

Hierna gaf Bram Jansen een inleiding over het begrip "Participatie", waarin hij voorbeelden gaf van hoe onze wijkraad dit principe tot nu toe toegepast heeft, b.v. bij de totstandkoming van Het Praathuis, de laagdrempelige inloop op vrijdagmiddag in de Boskern.

Vervolgens werd dit thema in daden omgezet door gebiedsmanager Rik Rolleman, die hiertoe de ambtenaren Stan v. d. Laan, Peter v.d. Sterren en Margriet Achtereekte het Gemeentehuis uit had weten te lokken. Daarnaast werden ook projectleider Marga Drewes, namens "Meer voor Elkaar", en onze secretaris Johan Trompert , namens "Het Praathuis" ingezet. Na een korte inleiding door Rik Rolleman, waarin het begrip "participatieladder" geïntroduceerd werd, konden de bezoekers bij deze mensen terecht voor een "Proeverij van participatie vormen". De vier gepresenteerde onderwerpen waren:
 • Het pilotproject "Meer voor Elkaar" in Overbos.
 • De toepassing van het Digipanel bij de bepaling van het parkeerbeleid in Floriande,
 • De introductie van een 30 km zone in onze wijk.
 • De totstandkoming van Het Praathuis.
Er werden telkens op vier plekken korte sessies  gehouden en de bezoekers konden zich van de ene sessie naar de andere begeven. Elke sessie bestond uit een inleiding en een discussie. De meeste Overbossers waren al spoedig betrokken bij levendige uitwisselingen van ideeën.

Tot slot legde gemeenteambtenaar Jan Monster uit waarom en hoe de update van het bestemmingsplan voor onze wijk gaat plaatsvinden. Ook hierbij krijgen de burgers gelegenheid tot inspraak, maar de te volgen procedure is voor de leek tamelijk complex. Ook kunnen er, zoals terecht uit de zaal opgemerkt werd, nog wel eens addertjes onder het gras blijken te zitten in de vorm van wijzigingsbevoegdheden. D.w.z. dat de gemeente nog (beperkte) wijzigingen in sommige bestemmingen zou kunnen aanbrengen. (Voor een uitgebreide uitleg, zie: Uitleg Bestemmingsplan van het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.)

De avond werd afgerond met een dankwoord aan het organisatiecomité en een gezellige borrel, die uitstekend verzorgd werd door de medewerksters van De Boskern.

Voor meer foto's, zie onder Activiteiten > Foto's recente activiteiten.

bewonersavond 2016

Dinsdag 22 maart organiseert wijkraad Overbos weer een bewonersavond, waarin u, als wijkbewoner, over een aantal zaken van algemeen belang informatie kunt krijgen en met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Wilt u alles weten over buurt-bemiddeling?
Wilt u veel meer weten over participatie, oftewel actieve deelname aan het welzijn in de wijk, zoals b.v. Het Praathuis?
Wilt u ingelicht worden over het nieuwe bestemmingsplan van onze wijk?
Wilt u meer horen over wat de wijkraad doet?
Kom dan naar de bewonersavond die de wijkraad weer organiseert.

Deze avond vindt plaats in de Boskern op dinsdag 22 maart 2016. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar en we beginnen de avond om 19.30 uur.

Vanaf ± 21.15 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje uw verdere vragen stellen aan leden van de wijkraad, aan de gebiedsmanager en aan de andere sprekers.

Onderwerpen

 • Buurtbemiddeling houdt in dat u samen met uw buren en met ondersteuning van buurtbemiddelaars om de tafel gaat zitten om een onderling probleem zelf op te lossen.
 • Bij het onderwerp participatie wordt u verteld hoe u zelf, en/of via de wijkraad, uw invloed kunt uitoefenen over alles wat er in onze wijk gebeurt.
BewAv Pict4
 • Het bestemmingsplan van onze wijk moet weer worden geactualiseerd. Het hele proces en hoe u uw invloed hierop kunt uitoefenen wordt u op deze avond verteld.
 • Het Praathuis, de laagdrempelige inloop op vrijdagmiddag in de Boskern, is een groot succes. Wij praten u bij over de stand van zaken en over de toekomstplannen.
 • De Wijkraad Overbos heeft nog meer acties ondernomen, waarover we u graag willen vertellen.

U komt toch ook?

PR-actie in 't Paradijs

PR Paradijs v1.1

Wij staan ter hoogte van de snackbar en hopen u daar tegen te komen.

Bijeenkomst Waaks!: politie blij met alerte hondenbezitters

  IMG 1277                                                              


Overbos - 'Bel, bel, bel ook als u niet zeker weet of u echt met een verdachte situatie te maken heeft. De politie is er blij mee want met medewerking van de burger, de wijkspecialist bij uitstek, is het beter boeven vangen.' De wijkagent van Overbos, John van der Hulst presenteerde 8 februari met de gemeente een informatieve avond voor hondenbezitter.

Die laten immers hun honden regelmatig uit, ook in het donker, en kunnen bijdragen aan het voorkomen van inbraken. Zien ze iets ongebruikelijks dan moeten ze dat meteen melden via 112. Het doel is het vergroten van de pakkans. Bewoners zijn heel belangrijk voor de veiligheid van de wijk. Eigenaars van een hond die willen meedoen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente voor Waaks Overbos. 

Wat is WAAKS!?
Waaks! is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en de hondenbezitters. U wordt gevraagd om extra alert te zijn op verdachte situaties tijdens het uitlaten van uw hond(en) en deze situaties te melden bij de politie via 1-1-2. Meldt u iets ongebruikelijks, dan weet de meldkamer dat er een Waaks-melding is. Binnen 48 uur krijgt u als oplettende hondenbezitter via terugkoppeling bericht wat de melding heeft opgeleverd.

Uw eigen veiligheid staat uiteraard voorop. Er wordt niet van u verwacht dat u zelf ingrijpt bij een verdachte situatie, maar wel dat u 1-1-2 belt. Meldt u daarbij aan de meldkamer dat u mee doet met het project WAAKS!. Zo kan de politie zorgen voor een goede terugkoppeling van uw melding. Als WAAKS! deelnemer draagt u vrijwillig bij aan het vergroten van de veiligheid in uw wijk.

Overbos
Lisette van Elk, adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Haarlemmermeer, opende de avond met cijfers over inbraken. Op een kaart van Overbos lieten grote rode vlekken zien waar het meeste werd ingebroken. Dat was natuurlijk het winkelcentrum maar ook woningen in de Dassenbos en Roekenbos kregen vaak ongewenst bezoek.

Hoe herken je verdacht gedrag en hoe stel je een signalement vast? De aanwezigen kregen via filmpjes ongebruikelijke situaties te zien. Ze bleken in veel gevallen te goed van vertrouwen. De wijkagent vertelde waarop gelet moet worden: een auto met afgeplakt nummerbord, een auto die steeds rondjes rijdt, iemand die huizen fotografeert of een persoon die steeds in geparkeerde voertuigen kijkt. 'Heeft u het gevoel dat dit niet normaal is, bel 112.' 

Hoe moeilijk is het een signalement vast te stellen? De aanwezigen kregen de opdracht de uiterlijke kenmerken te noemen van een man met een kort lontje die even tevoren bellend de zaal had verlaten. Zijn gedrag veroorzaakte nogal wat commentaar. Leeftijd, lengte, haar- en gezichtskleur, kleding, het bleek niet eenvoudig daar een goede beschrijving van te geven. Even later kon er worden gecheckt of het signalement klopte, want de boze man bleek een agent in burger die heel goed toneel kon spelen.

Aanmelden
De informatieve avond leverde veel deelnemers aan Waaks Overbos op. Hondenbezitters die verhinderd waren en toch willen meedoen kunnen zich aanmelden middels dit aanmeldformulier.

 

Pagina 7 van 8

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring