U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueelZOMERFEEST OVERBOS IJZERSTERK

ZOMERFEEST OVERBOS IJZERSTERK

Succesformule overleeft bezuinigingsronde van dit jaar

Het welslagen van de 12de editie van het populaire Zomerfeest Overbos, afgelopen zaterdag, heeft aangetoond dat de basisopzet van het feest sterk genoeg is om een tegenslag het hoofd te kunnen bieden. Het heeft weliswaar aanzienlijk veel extra inzet gekost van de wijkraadsleden, vooraf en tijdens het feest, alsmede een paar financiële meevallers, maar ook dit jaar konden de bezoekers weer als vanouds genieten van de braderie, workshops en optredens, sport en spel.
Desalniettemin maakt de organisatie zich zorgen over de toekomstige zomerfeesten, aangezien gebleken is dat dit jaar het op de subsidie bezuinigde bedrag niet te vereffenen viel met allerhande fondswerfacties.
 
Fondsen werven
Doordat de subsidie van de gemeente dit jaar aanzienlijk lager uitviel, moest de wijkraad trachten een gat van € 1500 te dichten op de begroting voor het feest. In eerste instantie werden allerhande organisaties en fondsen aangeschreven met verzoeken om sponsoring. Dit leverde helaas geen (op tijd) bruikbare resultaten op.
Vervolgens werd gebruik gemaakt van het nieuwe crowdfunding platform, Nieuwe Pioniers, dat de 1% club op verzoek van de gemeente heeft opgezet. Op dit platform kunnen partijen hun project publiceren, inclusief het streefbedrag, en allerhande fondswerfacties aankondigen. Via het platform kunnen anderen zich als sponsor opwerpen en online donaties doen.
In de pilotfase kregen deelnemers ook nog een training in crowdfunding aangeboden. Als deelnemer aan de pilot kon de wijkraad bovendien rekenen op een aanvulling van de gemeente, indien de helft van het ingezette streefbedrag gehaald werd. De wijkraad besloot om van deze gunstige regeling gebruik te maken om ook nog een buffer op te bouwen voor volgende zomerfeesten. Om deze reden werd ingezet op een streefbedrag van € 3000.
MelkbusWRovCF2
Onder de paraplu van dit project werden meerdere aanvullende acties op touw gezet om geld binnen te halen. Dit vergde veel extra inzet van de wijkraadsleden, naast hun andere voorbereidingstaken. Gezien de korte tijd die hiervoor tot en met het feest beschikbaar was, is er veel gedaan. (Verkoop strandballen, lekkernijen uit andere culturen, grabbelton, raadspel, etc.) Echter, het uiteindelijk bereikte totaalbedrag werd € 921, niet voldoende om de benodigde € 1500 te dekken, laat staan dat het streefbedrag van € 3000, of de helft daarvan, gehaald werd.
Mogelijk kan er voor het feest van volgend jaar meer opgehaald worden, indien de acties vroeger gestart worden en er gebruik gemaakt wordt van de lessen van dit jaar. Maar dit is zeker niet gegarandeerd. Gezien de verbindende functie die dit feest binnen de wijk heeft, vindt de wijkraad dit een zorgwekkende ontwikkeling.
 
Gevarieerd aanbod
Bij de organisatie van dit feest heeft wijkraad Overbos samengewerkt met winkelcentrum 't Paradijs en Sportservice Haarlemmermeer. De feestelijkheden waren verspreid over het wijkpark en het winkelcentrum, verbonden door een rode loper.

ZF2016 MAIN02

In het park trof men de braderie, sport, spel, workshops, demo's en entertainment. De djembés van Frans Sturm waren weer zeer populair en iedereen genoot van de optredens van acrobaat/jongleur Jos Tipker.
In het winkelcentrum verzorgde Meerradio de hele dag een uitzending en waren er meerdere acties van winkeliers, waaronder een (kinder- en jeugd)modeshow, waar de jonge modellen zich met veel charme, talent en durf tussen de winkelende bezoekers op de rode loper presenteerden.

ZF2016 MAIN03

Op dit aanbod kwamen naar onze schatting meer bezoekers af dan vorig jaar. Dat het weer tegen de middag wat minder werd en er volgens sommige apps om 16:00 een stortbui verwacht werd, leek niemand te weerhouden om tot het einde toe van alle attracties te blijven genieten.
 
Opening eerste watertappunt in Haarlemmermeer
Er was tijdens dit feest veel aandacht voor gezond bewegen en eten. In dit kader was de opening van het eerste watertappunt in Haarlemmermeer door wethouder John Nederstigt een passende gebeurtenis. Hij werd geflankeerd door PWN-manager Harry Buyten, gebiedsmanager Rik Rolleman en wijkraadvoorzitter Bram Jansen. De wethouder benadrukte het belang van goed water drinken tegenover suikerhoudende frisdranken. Volgens hem heeft het Nederlandse kraanwater de beste kwaliteit ter wereld. Samen met enkele kinderen tapte hij het eerste water. Er waren 50 gratis dopflessen beschikbaar voor de eerste afnemers.

ZF2016 MAIN01

Harry Buyten vertelde dat het PWN-water volgens een “onafhankelijke smaakcommissie” als het lekkerste water gekwalificeerd was. Het watertappunt blijft de hele zomer in het park staan, maar wordt eind oktober-begin november weggehaald voor onderhoud. Eind maart-begin april wordt het tappunt dan weer geïnstalleerd.
Het streven is dat elke wijk een eigen tappunt krijgt. Naar een idee van leerlingen van het Kaj Munk College wil PWN ook graag binnentappunten gaan plaatsen, b.v. in scholen.
 
In de geest van Meer-voor-Elkaar
Als vervolg op het Meer-voor-Elkaar project, en het groeiend besef van de noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende instanties in de wijk, werkten in het wijkpark de stands van Gebiedsbeheer, Meerwaarde en de Wijkraad Overbos samen om de wijkbewoners in te lichten over ontwikkelingen in de wijk en hun vragen, opmerkingen en andere reacties centraal te verzamelen. Zo hingen in een van de kramen grote plattegronden van de wijk waarop het voorontwerp bestemmingplan bekeken kon worden. Er waren ook steeds mensen beschikbaar voor toelichting. De ontvangen feedback gaat de komende tijd geordend en samengevat worden.
 
Zonnige afloop
Tegen het einde van het feest, rond 17:00, brak tot ieders verrassing de zon weer door. Dit gaf het organisatieteam de gelegenheid om na al het harde werk nog even op het terras van Snack Paradijs uit te puffen.

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring