U bevindt zich hier: HomeDe Wijkraad

De wijkraad

Wat doet de wijkraad?

Doelstelling

Stichting Wijkraad Overbos is een vrijwilligersorganisatie die sinds de oprichting op 19 april 2005 opkomt voor de belangen van de bewoners en daarmee de leefbaarheid en veiligheid in de wijk wil bevorderen. Dit doet de wijkraad door goed te luisteren naar de ideeën en opmerkingen van bewoners.
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over alle onderwerpen die voor de wijk Overbos van belang zijn.
De wijkraad werkt nauw samen met de Gemeente, Meerwaarde, stichting Maatvast, Ymere, de wijkagent en Sportservice Haarlemmermeer.
In de praktijk komt dit neer op:
  • Adviserend optreden bij plannen en projecten in onze wijk, en de uitvoering hiervan monitoren. Hierbij kun je b.v. denken aan verbeteringen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, groenvoorziening, zwerfvuil, e.d.
  • Een aanspreekpunt zijn voor alle bewoners van onze wijk, waar deze zaken kunnen aankaarten die het algemeen belang in onze wijk betreffen. Wij zijn dus geen “ombudsman” voor individuele problemen.
  • Geregeld contact hebben met de gemeentelijke gebiedsmanager van onze wijk, onze wijkagent(en) en met vertegenwoordigers van andere betrokken instanties, zoals Meerwaarde, Maatvast, Sportservice Haarlemmermeer.
  • Het maandelijks organiseren van een bewonersvergadering. Tijdens deze openbare vergaderingen worden allerhande zaken betreffende de leefbaarheid en veiligheid in de wijk besproken. De datums van de vergaderingen worden aan het begin van elk jaar op de website bekend gemaakt en worden via sociale media en de website aangekondigd, waarbij de agendapunten worden gedeeld. Het verslag van de bewonersavond wordt op de website gepubliceerd.
  • Het organiseren van thema-avonden en workshops voor wijkbewoners.
  • Het organiseren van het jaarlijkse zomerfeest van onze wijk en de kerstbomeninzameling na de Kerst.
Als vertegenwoordiger van de wijk nemen wij o.a. ook deel aan overlegorganen als het Wijkradenoverleg Hoofddorp, en het Kernen- en Wijkenoverleg Haarlemmermeer.

Het dagelijks bestuur

Volgens het Convenant “Spelregels voor Participatie” van juni 2009 zijn dorps- en wijkraden de intermediair tussen de inwoners van het werkgebied en gemeentebestuur. Wat betreft participatie doet de gemeente een steeds groter beroep op de wijkraad. Meedenken, meepraten, meebeslissen over bijvoorbeeld Transities Sociaal Domein, Meer voor Elkaar, Haarlemmermeer voor Elkaar, Communicatieplatform, flankerend beleid, 30 km zone etc. Om goed mee te kunnen denken en praten is kennis van het onderwerp noodzakelijk. Het is ondoenlijk om die verantwoordelijkheid neer te leggen bij slechts enkele personen.
Het dagelijks bestuur (DB) is het enige verplichte orgaan binnen stichting wijkraad Overbos en bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB wordt aangevuld met de volgende portefeuillehouders: Ruimtelijke Ordening en Veiligheid, Media en Communicatie, Groen en Milieu, Activiteiten. Het DB vergadert maandelijks en stelt daarbij de agenda voor de bewonersvergadering samen. De taak van het DB is om te bewaken of het doel van de stichting wordt bereikt. Het DB maakt onderdeel uit van de wijkraad, die verder bestaat uit actieve wijkbewoners die op basis van vrijwilligheid elk op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de doelstelling van Stichting Wijkraad Overbos.

Financieel beleid

Stichting Wijkraad Overbos staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34225265. Het RSIN of fiscaal nummer is 815858097.
De financiële middelen worden verkregen door een jaarlijkse bijdrage van de gemeente uit het participatiebudget. Deze gelden worden beheerd door de penningmeester van de wijkraad. De gelden staan ten dienste van wijkbewoners en worden ingezet voor het organiseren van bewonersvergaderingen, thema-avonden, workshops.
Verantwoording voor het gevoerde financiële beleid wordt afgelegd in het financieel jaarverslag, dat elk jaar medio eind april op de website wordt gepubliceerd.
De wijkraad doet niet aan beloning van haar vrijwilligers anders dan het incidenteel uitkeren van een onkostenvergoeding (bijv. vergoeding voor parkeerkosten, telefoonkosten).
Bij het besluit tot ontbinding van Stichting Wijkraad Overbos wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Bij voorkeur is deze bestemming een Dorps-Wijkraad met een ANBI status.

Financieel overzicht wijkraad Overbos 2019 (under construction)

Secretariaat

Brieven: p/a Muiderbos 212, 2134 SZ Hoofddorp.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring