U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueel

Op deze pagina vind u het nieuws van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

kerstboominzameling 2018

wijkraad flyer

bericht van de boskern

Entrance
Vanaf september weer bruisende activiteiten in de Boskern, met o.a. bingo en open huis.
M.i.v. september is het nieuwe seizoen weer van start gegaan in wijkgebouw de Boskern, Liesbos 24, Hoofddorp. Zowel buurtbewoners, scholieren als vrijwilligers zijn weer terug van vakantie, dus de activiteiten gaan ook weer van start.
We beginnen met een gezellige bingo op zondag 10 september 13.00-17.00 uur (zaal open 12.30 uur) en vervolgens op zaterdag 23 september (burendag) een open huis van 13.00-17.00 uur met diverse workshops ( o.a. yoga voor volwassenen, yoga voor kinderen, chinese dans, mindfulness) en natuurlijk gezelligheid in de vorm van oudhollands spellen. Voor de kids een springkussen voor de deur, dus zeker de moeite waard om even langs te komen. Voor de innerlijke mens gratis koffie/thee bij binnenkomst en natuurlijk ook lekkere hapjes gedurende deze middag.
 
Wijkgebouw de Boskern is gevestigd in de wijk Overbos, Liesbos 24 en is maandag t/m vrijdag geopend van 09.00-17.00 uur, en op verzoek ook in het weekend. Eens in de 14 dagen ook geopend op zondag van 13.00-17.00 uur.
Dagelijks vinden hier activiteiten plaats, zoals klaverjassen, bridge, mindfulness, chinese dans, biljarten, etc. maar ook komt men hier samen om te handwerken, te knutselen, een spelletje te doen of men komt gewoon even binnenlopen voor een praatje met buurtbewoners, die elkaar in het wijkgebouw ontmoeten.
Meerdere keren per week is ook het Pluspunt van Meerwaarde aanwezig voor het beantwoorden van vragen of adviseren bij problemen.
Op donderdagmiddag heeft het Finacieel Café spreekuur in de boskern, kortom, er is heel veel bedrijvigheid in de Boskern.
 
Voor een complete agenda kan men kijken op www.maatvast.nl, de Boskern.

WIJKFEEST OVERBOS STERKER DAN HET WEER

Slechts de financiering blijft een punt van zorg

Zf2017-29
 
Tijdens de laatste voorbereidingen, vroeg in de ochtend van 24 juni, leek het even of deze 13de aflevering van het zomerfeest een nogal waterig evenement zou worden. Echter, vanaf de officiële begintijd trok de regen weg en werd men nog slechts bij tijd en wijle geplaagd door een stevige windvlaag. De zon was nagenoeg onzichtbaar, maar de wolken lieten de hele dag onbeschaamd zien hoeveel tinten grijs er bestaan.
De bezoekers waren door deze omstandigheden totaal niet ontmoedigd en liepen vrolijk langs de marktkramen, deden mee met sportclinics en lieten zich vermaken door de diverse entertainers. Ook winkelcentrum 't Paradijs was feestelijk aangekleed en presenteerde o.m. een rad van fortuin en een kindermodeshow. Meerradio was aanwezig op het plein.
Totaan het einde bleef het overal druk. De organisatoren konden na afloop tevreden vaststellen dat de zomerfeesttraditie van Overbos nog steeds niet aan kracht heeft ingeboet.
 

Samenwerkende organisatoren

Net als vorig jaar werd het feest georganiseerd door Wijkraad Overbos, Sportservice Haarlemmermeer en de winkelcentrum 't Paradijs. Deze aanpak, waarbij elke partner een eigen helder afgebakend deel verzorgt, blijkt in de praktijk goed te werken.
 

Braderie

De kraamhuurders die door de ochtendregen en windvlagen het wijkpark binnenreden, bleken in hun werk gepokt en gemazeld te zijn en hadden vaak extra zeiltjes en stokken meegebracht waarmee zij vernuftige constructies aan de achterzijde van hun kraam bouwden.
Er waren weer veel vertrouwde gezichten. Tegen de tijd dat zij gesettled waren, hield de regen op, keurig op tijd voor de eerste klanten.
 

Sportverenigingen

Gecoördineerd door Sportservice Haarlemmermeer presenteerden de lokale sportverenigingen hun sport, vaak in de vorm van demo's of clinics. De bezoekers toonden zich geïnteresseerd en deden graag mee.
We willen hierbij vooral onze bewondering uitspreken voor de leden van de badmintonvereniging die kans zagen om bij deze wind hun vederlichte shuttles toch nog bij elkaar in de buurt te krijgen.
De kanolessen in de wijkparkvijver waren ook weer zeer populair. Hollanders blijven een watervolk.
  Zf2017-14 

Toneelworkshop, entertainment en scouting

Aan het begin van het feest gaf een medewerkster van Stichting RAUW een toneelworkshop. Padvinders van scouting Paula Geerts die aanwezig waren voor hun eigen promotieactiviteiten, namen hier gretig aan deel. Ook onder het publiek van nieuwkomer Sven Tertainment met zijn kindershows en vertrouwde jongleur/acrobaat Jos Tipker waren zij prominent aanwezig.
 

Nog gezocht: duurzaam financieel fundament

Wanneer we vaststellen dat de formule van de zomerfeesten in Overbos nog steeds zeer succesvol is in het aantrekken van een breed en talrijk publiek waarin de wijkbewoners elkaar in al hun gedifferentieerdheid tegenkomen, dan blijft eigenlijk alleen de financiering een punt van zorg. Het is van essentieel belang dat dit feest laagdrempelig, d.w.z. gratis toegankelijk blijft.
Na het teruglopen van de subsidiëring door de gemeente heeft de wijkraad zich ingespannen om langs andere wegen fondsen te werven. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt.
Echte ‘crowd funding’ is voor een wijkfeest niet het aangewezen middel gebleken, aangezien er, behalve publiciteit, geen “aandelen” of andere privileges tegenover donaties gesteld kunnen worden.
Wel hebben alle wijkraadsleden gecollecteerd voor het Oranjefonds. De helft van de opbrengst gaat naar de wijkraad. Het bedrag was bij het schrijven van dit verslag nog niet bekend.

HET ZOMERFEEST 2017 KOMT ERAAN

Zaterdag 24 juni (10:00 - 17:00) is het zover.

De organisatoren hebben weer een uitgebreid programma samengesteld met voor elk wat wils

 • Een braderie met over de 100 kramen
 • De inmiddels vertrouwde optredens Jos Tipker
 • Daarnaast ook een nieuwkomer: Sven Tertainment met zijn kindershows
 • Sport en spel, georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer met workshops en demonstraties van verenigingen:
  • Zumba Radha Muradin
  • Bootcamp Outdoorfitness
  • Streetdance SV PAX
  • Clinic hardlopen
  • Karate Kenamju
  • Badminton BC Meershuttle
  • Rugby de Hawks
 • Springkussens, schmink, kano’s.
 • Een gezellige bar met terras midden tussen de activiteiten.
 • Natuurlijk ook de vertrouwde snackcar en suikerspin.
>> Een rode loper verbindt het wijkpark met het winkelcentrum
 • Meerradio verzorgt de hele dag de uitzending vanaf locatie winkelcentrum ‘t Paradijs.
 • Winkeliers pakken uit met diverse verrassende acties.
 • Shoeby Paradijs begint om 12.00 uur met een modeshow.

De Ark in het Groen

Buurtgenoten, scholieren, organisaties en bedrijven zetten zich in

Als vervolg op het winnen van de 3de prijs voor ‘Het groenste idee van de Haarlemmermeer’ in juli 2016 vierde De Ark afgelopen vrijdag 19 mei dat de vergroening van deze kerk een nieuwe fase is ingegaan.
Voornaamste wapenfeiten: De aanleg van de “verticale tuin” rondom het gebouw is afgerond en op het dak zijn inmiddels zonnepanelen operationeel.
Bij deze gelegenheid kregen twee buurgezinnen van De Ark een fruitboom aangereikt uit handen van wethouder John Nederstigt.
Ark 20170519

‘Het groenste idee van de Haarlemmermeer’

Sinds het binnenhalen van de prijs met de daaraan verbonden subsidie zijn een aantal ideeën verwezenlijkt die o.m. bedacht waren door leerlingen van het Kaj Munk College, stroom ‘Technasium’. Ook het centrum voor Duurzaamheid NMCX is bij dit project betrokken geweest. Het idee was om iets te doen aan wateroverlast, aan fijnstof en aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Verticale tuin

Ark 20170519-2
Rondom het kerkgebouw is een (zeer) smalle tuinstrook aangelegd. De term “verticale tuin” verwijst naar de bedoeling dat deze tuin vooral tegen de muur op dient te groeien. Vandaar de aanwezigheid van o.m. blauwe regen en Toscaanse jasmijn. Hieronder is een ondergrondse wateropslag geplaatst die gevuld wordt met het regenwater dat op het gebouw valt. (Eventueel overtollig water wordt doorgesluisd naar het riool.) De beplanting is in samenwerking met Groenrijk Zwanenburg uitgekozen. Een plant als vrouwenmantel is door haar harige bladeren heel geschikt voor de opvang van fijnstof.

Zonnepanelen uit Bangladesh

Op het dak zijn 36 zonnepanelen geplaatst door het bedrijf Solar Fabriek, dat zijn panelen in Bangladesh laat produceren door de Nederlands-Bengalese joint venture Parasol Energy Ltd. Dit bedrijf is een sociale onderneming die goed voor zijn werknemers zorgt.
Als onderdeel van dit project zijn ook vier zonne-energie systemen aan kansarme gezinnen in Bangladesh geschonken.
De zonnepanelen zijn bekostigd d.m.v. een ophaalactie van oud papier.

Fruitbomen

Geïnspireerd door de stichting ‘FruitYourWorld’ was besloten om aan twee families die naast het kerkgebouw wonen, een appelboom te schenken. De families Jochemse en Charlton kregen deze middag elk een boom overhandigd door wethouder John Nederstigt, die verder vol lof was over de sfeer in De Ark en de activiteiten van de vrijwilligers.
De heer Jochemse kwam met een verrassend tegencadeau: Een CD-ROM waarop in een uitgebreide serie vanuit zijn slaapkamerraam genomen foto's de verbouwing van De Ark in 2009 was vastgelegd.
Na nog een paar korte toespraken van Janpeter Eilander (FruitYorWorld), Arjanne Lagendijk (NMCX) en Ronald Drenth (Solar Fabriek) kregen de aanwezigen een rondleiding langs de tuin.
De middag werd afgesloten met een bescheiden borrel.

boeiende bewonersavond 2017

Kwaadwillenden vriendelijk in de spotlight zetten

Combi2

De bewonersavond die door de wijkraad op 5 april was georganiseerd, had als thema 'Veiligheid'. De spreker van de avond, Valentijn Rippens, liet in een vlotte presentatie met veel humor zien hoe mogelijke misdrijven vaak voorkomen kunnen worden door (vriendelijk) proactief te reageren op situaties en gedragingen die als "ongewoon en niet in de haak" ervaren worden.
Na afloop was er nog een gezellige borrel waarin druk over alles nagepraat werd. Iedereen die wij spraken had de avond zeer de moeite waard gevonden.
 
Er waren ± 35 wijkbewoners toegestroomd om deze bewonersavond mee te maken.
Nadat onze voorzitter Johan Trompert de avond geopend had, introduceerde wijkagent Marco Burgman de gastspreker. Valentijn Rippens is een oud-politieman die zijn sporen heeft verdiend in de beveiligingsbranche en op dit terrein trainer is geworden. Hij geeft nog les op de politieacademie, maar heeft ook trainingen gedaan in o.m. Israël.
In een vlot tempo en met de nodige humor nam hij met de aanwezigen door hoe criminelen te werk gaan en welke voorbereidende activiteiten (observaties en dry runs) een oplettende burger kunnen opvallen. Hij moedigde zijn publiek aan om meer te vertrouwen op hun intuïtie dat er “iets niet klopt”.
Wanneer een mogelijk kwaadwillende in het voorbereidende stadium al merkt dat hij/zij "gezien" wordt, kan dit op zichzelf al ontmoedigend werken. Belangrijk is daarbij wel dat men als burger geen risico neemt met de eigen veiligheid en bij een mogelijk kwaadwillende persoon langs beleefd-vriendelijke weg probeert uit te vissen wat deze aan het doen is.
Daarnaast is het belangrijk de politie tijdig te waarschuwen, ook wanneer nog niet echt duidelijk is of er sprake is van een ophanden zijnd misdrijf. De politie heeft liever een keer een loos alarm dan dat zij pas achteraf hoort dat omstanders eigenlijk al zo'n vermoeden hadden dat ....
Marco Burgman gaf aan dat voor dit soort waarschuwingen ook 112 gebruikt mag worden.
 
Fot's van deze bijeenkomst staan onder Activiteiten>Foto's recente activiteiten

bewonersavond 2017

Thema: Veiligheid

Flyer pict trimmed

Woensdagavond 5 april 19:30 -22:00 (zaal open 19:00) in De Boskern, Liesbos 24
Wijkraad Overbos organiseert zijn jaarlijkse bewonersavond. Het wordt ditmaal een interactieve avond over het thema ‘Veiligheid’. De hoofdmoot bestaat uit onderstaande workshop:

Praktische workshop ‘Alert in de wijk’

 • Wat kunt u zelf doen om de veiligheid in uw wijk te verbeteren?
 • Waar kunt u op letten in uw buurt?
 • Hoe kunt u zien wie goede - en wie kwade bedoelingen heeft?
 • Wat kunt u zelf doen om een inbraak te voorkomen?
In ca. 2 uur krijgt u antwoord op deze vragen. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.
Voor nadere informatie kunt u naar de folder doorklikken.
AlertWijk
Vanaf ± 21:30 is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een hapje en een drankje

Pagina 6 van 9

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring