U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueelde 30-km zone komt eraan!

de 30-km zone komt eraan!

Werkzaamheden in onze wijk starten op 17 mei

Het initiatief van de wijkraad om aan de gemeente te verzoeken in onze hele wijk een 30-km zone in te voeren, krijgt nu een concreet gevolg. Ons verzoek was destijds gebaseerd op klachten uit de wijk dat 50 km per uur op veel plaatsen te snel is en voor onveiligheid zorgt.   
Na een lang voortraject, waarin de wijkbewoners geïnformeerd werden over, en gelegenheid hadden commentaar te geven op de plannen, gaat de praktische uitvoering nu beginnen. 
In een groot deel van de wijk geldt al langere tijd een maximum snelheid van 30 km per uur. Nu worden ook het Mastbos, Ommerbos, Klaterbos en Stuttebos onderdeel van deze zone. Daartoe moeten de nodige aanpassingen gedaan worden, zoals wegmarkeringen op kruispunten, borden, en hier en daar verhogingen.
Sign02
Op de website van de gemeente kan men tot in detail nagaan hoe de plannen eruit zien en volgens welk tijdschema men denkt te zullen gaan werken: haarlemmermeergemeente.nl/overbos-30km-zone-0 .
Ook wij geven hier een korte toelichting.

Korte voorgeschiedenis

  • Naar aanleiding van een aantal klachten over onveiligheid komt de wijkraad begin 2015 tot het plan om de gemeente te verzoeken de hele wijk Overbos tot een 30 km zone te maken. Dit wordt door B & W onderdeel gemaakt van het zgn. "Deltaplan Bereikbaarheid: flankerende maatregelen Floriande en Overbos".
  • Op 18 februari 2015 wordt door de gemeente een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd, waar de bewoners de (voorlopige) plannen kunnen inzien, uitleg krijgen van aanwezige ambtenaren, en opmerkingen en bezwaren kunnen laten horen.
  • Hulpdiensten en bewoners maken bezwaar tegen het grote aantal geplande verkeersdrempels in de wijk. Tegelijkertijd wordt in de gemeenteraad op 19 maart ook een meer algemene motie "Hobbel Weg!" ingediend tegen het teveel aan drempels in de Haarlemmermeer, Naar aanleiding hiervan wordt het aantal drempels in de geplande 30-km zone  teruggeschroefd en komt er een nieuwe versie van het ontwerp.
  • Tijdens het bezoek van B & W aan onze wijk ("College on Tour") op 7 april 2015 wordt ook over dit gewijzigde ontwerp gesproken met de aanwezigen. 
  • Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 14 april 2015 wordt het nieuwe ontwerp op grote wandkaarten gepresenteerd en door een gemeenteambtenaar toegelicht. Ook hier is weer gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
  • Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 22 maart 2016 wordt het plan gepresenteerd en toegelicht als voorbeeld van participatie.
  • Halverwege april 2016 worden de bewoners via een brief geïnformeerd over de komende werkzaamheden.

De werkzaamheden

map02
Bovenstaande kaart is gebaseerd op de kaart van de gemeente, maar laat het Bornholm-deel (waar ook aanpassingen plaatsvinden) weg. De open vierkantjes zijn gele attentievlakken zonder verhoging; de gevulde vierkantjes zijn verhoogde plateaus.
 
Mastbos (locaties met start-, einddatum en aanpassing)
 Mastbos2
 
Ommerbos, Klaterbos, Stuttebos (locaties met start-, einddatum en aanpassing)
 Ommerbos

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring