U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueel

Op deze pagina vind u het nieuws van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

Geslaagde bewonersavond 2016

Wijkbewoners doen actief mee

Dinsdagavond 22 maart vond de jaarlijkse bewonersavond plaats, georganiseerd door de wijkraad, en met een stevig aandeel van de Gemeente. Het centrale thema was “participatie”. En participeren ... dat hebben de meeste bezoekers deze avond zeker gedaan!
BWA2016-05

De avond begon traditioneel met een openingswoord van onze voorzitter, Bram Jansen. Ook de aanvankelijke afregelprobleempjes met de geluidsinstallatie voelden zeer vertrouwd aan.

Nelleke van Wonderen gaf uitleg over de doeleinden en werkwijze van Buurtbemiddeling. (Om een te grote uitloop te voorkomen, was besloten dat er pas aan het eind van de avond gelegenheid zou komen tot het stellen van vragen.)

Hierna gaf Bram Jansen een inleiding over het begrip "Participatie", waarin hij voorbeelden gaf van hoe onze wijkraad dit principe tot nu toe toegepast heeft, b.v. bij de totstandkoming van Het Praathuis, de laagdrempelige inloop op vrijdagmiddag in de Boskern.

Vervolgens werd dit thema in daden omgezet door gebiedsmanager Rik Rolleman, die hiertoe de ambtenaren Stan v. d. Laan, Peter v.d. Sterren en Margriet Achtereekte het Gemeentehuis uit had weten te lokken. Daarnaast werden ook projectleider Marga Drewes, namens "Meer voor Elkaar", en onze secretaris Johan Trompert , namens "Het Praathuis" ingezet. Na een korte inleiding door Rik Rolleman, waarin het begrip "participatieladder" geïntroduceerd werd, konden de bezoekers bij deze mensen terecht voor een "Proeverij van participatie vormen". De vier gepresenteerde onderwerpen waren:
  • Het pilotproject "Meer voor Elkaar" in Overbos.
  • De toepassing van het Digipanel bij de bepaling van het parkeerbeleid in Floriande,
  • De introductie van een 30 km zone in onze wijk.
  • De totstandkoming van Het Praathuis.
Er werden telkens op vier plekken korte sessies  gehouden en de bezoekers konden zich van de ene sessie naar de andere begeven. Elke sessie bestond uit een inleiding en een discussie. De meeste Overbossers waren al spoedig betrokken bij levendige uitwisselingen van ideeën.

Tot slot legde gemeenteambtenaar Jan Monster uit waarom en hoe de update van het bestemmingsplan voor onze wijk gaat plaatsvinden. Ook hierbij krijgen de burgers gelegenheid tot inspraak, maar de te volgen procedure is voor de leek tamelijk complex. Ook kunnen er, zoals terecht uit de zaal opgemerkt werd, nog wel eens addertjes onder het gras blijken te zitten in de vorm van wijzigingsbevoegdheden. D.w.z. dat de gemeente nog (beperkte) wijzigingen in sommige bestemmingen zou kunnen aanbrengen. (Voor een uitgebreide uitleg, zie: Uitleg Bestemmingsplan van het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.)

De avond werd afgerond met een dankwoord aan het organisatiecomité en een gezellige borrel, die uitstekend verzorgd werd door de medewerksters van De Boskern.

Voor meer foto's, zie onder Activiteiten > Foto's recente activiteiten.

bewonersavond 2016

Dinsdag 22 maart organiseert wijkraad Overbos weer een bewonersavond, waarin u, als wijkbewoner, over een aantal zaken van algemeen belang informatie kunt krijgen en met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Wilt u alles weten over buurt-bemiddeling?
Wilt u veel meer weten over participatie, oftewel actieve deelname aan het welzijn in de wijk, zoals b.v. Het Praathuis?
Wilt u ingelicht worden over het nieuwe bestemmingsplan van onze wijk?
Wilt u meer horen over wat de wijkraad doet?
Kom dan naar de bewonersavond die de wijkraad weer organiseert.

Deze avond vindt plaats in de Boskern op dinsdag 22 maart 2016. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar en we beginnen de avond om 19.30 uur.

Vanaf ± 21.15 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje uw verdere vragen stellen aan leden van de wijkraad, aan de gebiedsmanager en aan de andere sprekers.

Onderwerpen

  • Buurtbemiddeling houdt in dat u samen met uw buren en met ondersteuning van buurtbemiddelaars om de tafel gaat zitten om een onderling probleem zelf op te lossen.
  • Bij het onderwerp participatie wordt u verteld hoe u zelf, en/of via de wijkraad, uw invloed kunt uitoefenen over alles wat er in onze wijk gebeurt.
BewAv Pict4
  • Het bestemmingsplan van onze wijk moet weer worden geactualiseerd. Het hele proces en hoe u uw invloed hierop kunt uitoefenen wordt u op deze avond verteld.
  • Het Praathuis, de laagdrempelige inloop op vrijdagmiddag in de Boskern, is een groot succes. Wij praten u bij over de stand van zaken en over de toekomstplannen.
  • De Wijkraad Overbos heeft nog meer acties ondernomen, waarover we u graag willen vertellen.

U komt toch ook?

PR-actie in 't Paradijs

PR Paradijs v1.1

Wij staan ter hoogte van de snackbar en hopen u daar tegen te komen.

Bijeenkomst Waaks!: politie blij met alerte hondenbezitters

  IMG 1277                                                              


Overbos - 'Bel, bel, bel ook als u niet zeker weet of u echt met een verdachte situatie te maken heeft. De politie is er blij mee want met medewerking van de burger, de wijkspecialist bij uitstek, is het beter boeven vangen.' De wijkagent van Overbos, John van der Hulst presenteerde 8 februari met de gemeente een informatieve avond voor hondenbezitter.

Die laten immers hun honden regelmatig uit, ook in het donker, en kunnen bijdragen aan het voorkomen van inbraken. Zien ze iets ongebruikelijks dan moeten ze dat meteen melden via 112. Het doel is het vergroten van de pakkans. Bewoners zijn heel belangrijk voor de veiligheid van de wijk. Eigenaars van een hond die willen meedoen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente voor Waaks Overbos. 

Wat is WAAKS!?
Waaks! is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en de hondenbezitters. U wordt gevraagd om extra alert te zijn op verdachte situaties tijdens het uitlaten van uw hond(en) en deze situaties te melden bij de politie via 1-1-2. Meldt u iets ongebruikelijks, dan weet de meldkamer dat er een Waaks-melding is. Binnen 48 uur krijgt u als oplettende hondenbezitter via terugkoppeling bericht wat de melding heeft opgeleverd.

Uw eigen veiligheid staat uiteraard voorop. Er wordt niet van u verwacht dat u zelf ingrijpt bij een verdachte situatie, maar wel dat u 1-1-2 belt. Meldt u daarbij aan de meldkamer dat u mee doet met het project WAAKS!. Zo kan de politie zorgen voor een goede terugkoppeling van uw melding. Als WAAKS! deelnemer draagt u vrijwillig bij aan het vergroten van de veiligheid in uw wijk.

Overbos
Lisette van Elk, adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Haarlemmermeer, opende de avond met cijfers over inbraken. Op een kaart van Overbos lieten grote rode vlekken zien waar het meeste werd ingebroken. Dat was natuurlijk het winkelcentrum maar ook woningen in de Dassenbos en Roekenbos kregen vaak ongewenst bezoek.

Hoe herken je verdacht gedrag en hoe stel je een signalement vast? De aanwezigen kregen via filmpjes ongebruikelijke situaties te zien. Ze bleken in veel gevallen te goed van vertrouwen. De wijkagent vertelde waarop gelet moet worden: een auto met afgeplakt nummerbord, een auto die steeds rondjes rijdt, iemand die huizen fotografeert of een persoon die steeds in geparkeerde voertuigen kijkt. 'Heeft u het gevoel dat dit niet normaal is, bel 112.' 

Hoe moeilijk is het een signalement vast te stellen? De aanwezigen kregen de opdracht de uiterlijke kenmerken te noemen van een man met een kort lontje die even tevoren bellend de zaal had verlaten. Zijn gedrag veroorzaakte nogal wat commentaar. Leeftijd, lengte, haar- en gezichtskleur, kleding, het bleek niet eenvoudig daar een goede beschrijving van te geven. Even later kon er worden gecheckt of het signalement klopte, want de boze man bleek een agent in burger die heel goed toneel kon spelen.

Aanmelden
De informatieve avond leverde veel deelnemers aan Waaks Overbos op. Hondenbezitters die verhinderd waren en toch willen meedoen kunnen zich aanmelden middels dit aanmeldformulier.

 

Geslaagde Kerstbomeninzameling

... en ze bleven maar aanslepen
KB2016 06d
 
Op 9 januari vond de kerstbomeninzameling plaats, zoals elk jaar georganiseerd door onze wijkraad.
Met een totaal van 556 bomen werd weer een goede oogst binnengehaald.
 
Het verwachte winterzonnetje bleef weg, maar uit het wolkendek vielen slechts een paar drupjes. Daardoor bleef het “buitenwerk”, het ontvangen en in de perswagen werpen van de bomen, aangenaam werk.
De samenwerking met Meerlanden, die de perswagen met (zeer vriendelijk en behulpzaam) personeel leverde, liep uitstekend.
 
De kinderen bleven maar bomen aanslepen. Zij maakten gebruik van allerhande vervoermiddelen, zoals fietsen, winkelkarretjes en autorijdende (met aanhangwagen) vaders.
 
Binnen in De Ark was de sfeer ook prima. De plaatselijke AH vestiging had deze onderneming gesponsord met pakken chocolademelk, stroopwafels en gevulde koeken.
Om 16:00 vond de toekenning van de prijzen voor de grootste aantallen opgehaalde bomen plaats; ook werden nog enkele extra prijzen verloot. Tot slot kregen alle kinderen die nog niets gewonnen hadden, maar wel tenminste één boom ingeleverd hadden, ook nog een waardebon.
 
Het was een gezellige, drukke dag, waarin hard gewerkt werd, vooral door de kinderen.
 
Voor meer foto's, zie Activiteiten > Foto's recente activiteiten.

Nieuwjaarsborrel van Het Praathuis

Het succes wordt dit nieuwe jaar voortgezet!

Op 8 januari is in De Boskern een nieuw jaar voor Het Praathuis ingeluid met een borrel en een maaltijd.
De vrijwilligers die tot nu toe bijgedragen hebben aan het welslagen van deze onderneming, kregen veel lof. De kok werd apart in het zonnetje gezet voor het goede werk dat hij levert.
PHS NwJr 01
 
Sinds de start in november 2015 heeft deze ontmoetingsplek in De Boskern (een initiatief van de wijkraad) zich in een warme belangstelling mogen verheugen. 
Het Praathuis staat op elke vrijdag vanaf 13.00 open voor iedere wijkbewoner. Men kan er komen voor een praatje en een kop koffie. Ook kan men zich per keer inschrijven voor een (goedkope) maaltijd. (De inschrijving moet uiterlijk op de voorafgaande dinsdag gedaan zijn, i.v.m. de boodschappen en verdere voorbereidingen.)

Kerstbomeninzameling Overbos

Wijkraad Overbos organiseert zaterdag 9 januari 2016 de jaarlijkse kerstbomeninzameling. Kinderen kunnen van 10.00 tot 15.00 uur kerstbomen inleveren bij De Ark aan het Muiderbos 36 in Overbos. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking en alle kinderen hebben prijs.

KB2015 02B

Dit jaar kunnen alle kinderen uit Overbos weer prijzen verdienen met ingeleverde kerstbomen.
Per boom ontvangt elk kind 1 lot. Kinderen tot en met 14 jaar mogen bomen inleveren. Johan Trompert van de wijkraad vertelt: “Hoe meer loten, hoe meer kans je maakt op een prijs. We geven veel cadeaubonnen weg. Degene met de meeste bomen wordt beloond met een cadeaubon van € 50,00. De tweede en derde prijs is een cadeaubon van € 35,00 en € 25,00 en in de verloting uit de hoge hoed hebben wij nog 3 prijzen van € 15,00 te vergeven. Alle kinderen die buiten deze prijzen vallen gaan sowieso naar huis met een cadeaubon van € 5,00.”

Hij vervolgt: “De kerstbomeninzameling is één van de vele activiteiten die wijkraad Overbos organiseert. Hiermee houden we de wijk schoon. Elk jaar doen er steeds meer kinderen mee. We hebben warme chocolademelk en delen lekkere gevulde koeken of stroopwafels uit.”

In de kerstvakantie kunnen kinderen al uitkijken naar wie een kerstboom heeft staan, en vragen of ze die boom zaterdag 9 januari mogen ophalen. Bewoners kunnen er alvast voor zorgen dat de kerstboom klaarligt om opgehaald te worden door kinderen uit de wijk. Komen er geen kinderen, dan kan de kerstboom natuurlijk ook door henzelf worden gebracht.

Meerlanden ondersteunt de kerstbomeninzameling met een budget waarvan de cadeaubonnen worden gekocht. Zij stellen een vuilniswagen ter beschikking die de hele dag bij De Ark staat om de kerstbomen te verwerken.

Ook de wijkagent is ’s morgens van 10 tot 12 uur aanwezig. Bewoners kunnen bij hem terecht met vragen over veiligheidsthema’s zoals buurtpreventie en whatsappgroepen.

Pagina 9 van 10

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring