U bevindt zich hier: HomeNieuwsNieuwsarchiefCollege on Tour in Overbos

College on Tour in Overbos

Op 7 april heeft het volledige College van B&W een bezoek gebracht aan onze wijk. Het werd een open en zinvolle ontmoeting, waaraan ook het zonnige weer een steentje bijdroeg.

Ontvangst in De Ark

Nadat gebleken was dat de term "collegekwartiertje" ook op dit College van toepassing is, werden de gasten verwelkomd in De Ark door Rik Rolleman, gebieds-manager, en Bram Jansen, voorzitter van onze wijkraad. 

CT-Main2

Voor meer foto's: Activiteiten > Foto's recente activiteiten

Na een korte voorstelronde van alle aanwezigen gaf onze secretaris, Johan Trompert, een inleidende presentatie over de karakteristieken van onze wijk. Het jaren-tachtig idee van de ontwerpers van Overbos dat de hofjesachtige structuur ("bloemkoolwijk") tot grotere saamhorigheid zou leiden, blijkt door de feiten achterhaald te zijn. Wel bestond de indruk onder de aanwezigen, dat sommige statistische gegevens een wat al te somber beeld schetsen.

Desalniettemin is bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing binnen onze wijk een punt van zorg, met name in samenhang met het dreigende wegvallen van bestaande voorzieningen in het kader van de nieuwe participatiewetgeving.

De 30 km zone

De op initiatief van de wijkraad aangevraagde 30 kilometerzone werd positief begroet, maar het College benadrukte dat dit plan nog goedgekeurd dient te worden door de Gemeenteraad, waarbij de goede doorstroming ook aandacht zal krijgen.

Het belang van ons jaarlijkse zomerfeest voor de cohesie in de wijk werd geïllustreerd met de film van het afgelopen feest. Dat de vertoning hiervan, door omstandigheden buiten onze macht, halverwege vastliep, verhinderde niet dat de aanwezigen een goede indruk kregen van de sfeer.

Hierna daalde het gezelschap af naar de Markt-In waar medewerkster Agaath de Vries een korte toelichting gaf over deze activiteit en, naar aanleiding van ons Huiskamerproject in oprichting, erop wees dat de term "huiskamer van Overbos" ook reeds hiervoor gebruikt wordt. (Gezien de andere opzet, m.n. de openingstijden, hoeft echter het een het andere niet te bijten.) Predikant Aarnoud van der Deijl wees eveneens op de reeds lopende sociale activiteiten van De Ark.

Na een korte rondgang door de kerkzaal ging het gezelschap richting winkelcentrum 't Paradijs. Bij het brengparkje werd stilgestaan bij de te kleine belettering van het bordje dat erop wijst dat er geen los afval naast de containers geplaatst mag worden. De gevolgen hiervan ondervinden wij geregeld. Ons werd verteld dat dit probleem bekend is, en dat men streeft naar een aanpak voor de gehele Gemeente.

Bij het verlaten van het winkelcentrum voegden zich nog enkele bewoners bij het gezelschap en kregen de gelegenheid om de burgemeester en wethouders te wijzen op voor hen belangrijke punten. Zo werd er een bezoek gebracht aan het speelpleintje achter het Assinkbos dat ook tijdes de schouw al een aandachtspunt was geweest vanwege de verwaarloosde indruk, en waar onze gebiedsmanager inmiddels met een oplossing bezig is.

Ontmoetingen in het wijkpark

De tocht werd voortgezet door het wijkpark, waar verteld werd hoe de reconstructie ons park een meer open karakter had bezorgd, waardoor het minder aantrekkelijk was geworden voor dealers.
Mustapha el Moumene en Rachelle Paalvast, jongerenwerkers van Meerwaarde, gaven hier toelichting op de plannen voor een JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) in het wijkpark. Hoewel ook dit gezamenlijke initiatief van Meerwaarde en de wijkraad gewaardeerd werd, wees de burgemeester erop dat ook de plaatsing van een JOP eerst nog goedgekeurd zal moeten worden door de Raad. Er werd ook nog kort gepraat met enkele toevallig aanwezige jongeren in het park over de voorzieningen en de omgang met afval. Ook omwonenden van het park deden hun zegje.

Afronding in de Boskern

Doordat de tocht door het park meer tijd in beslag had genomen dan beraamd, moest het bezoek aan de Roekenbosgroep helaas komen te vervallen. Wij begaven ons rechtstreeks naar het scholeneiland en de tocht eindigde in De Boskern.

Hier werden nog korte presentaties gegeven door Johan Trompert over het Huiskamerproject, Mary van der Drift over haar werk als sociaal makelaar en JOGG-regisseur Lisette Tanis over haar project om het overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Wijkagent Erik van Leeuwen stelde zich ook kort voor. Verder werden de plannen voor de makeover van De Boskern getoond, waarvoor de financiering nog goedgekeurd moet worden. Het belang van deze opknapbeurt, ook voor het Huiskamerproject, werd door onze secretaris nog eens onderstreept.

De middag werd afgerond met een uitstekend verzorgde high tea. De algemene indruk was, dat deze excursie als geslaagd beschouwd kan worden, en dat er in een zeer open sfeer met elkaar overlegd was.

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring