U bevindt zich hier: HomeNieuwsNieuwsarchiefUMTS Zendmast

UMTS Zendmast

STATUS UMTS ZENDMAST

Door Bram Jansen: voorzitter Wijkraad Overbos

Hoe het begon

Via wijkbewoners zijn wij op 5 mei 2013 in kennis gesteld van de plannen voor de plaatsing van een mast ten behoeve van antennes voor mobiele telecommunicatie op de hoek van de IJweg/busbaan. De bewoners waren hiervan op de hoogte gesteld door een brief gedateerd 1 mei 2013 van het cluster Gebiedsmanagement.

Wij waren verbaasd en boos dat wij als wijkraad niet in kennis zijn gesteld van deze plannen. Hoe kunnen we een goed participatiebeleid voeren wanneer wij niet in kennis worden gesteld van een dergelijk ingrijpend project op de grens van onze wijk? Los van alle voors en tegens van het plaatsen van een dergelijke mast hebben wij recht op voldoende tijd om ons te oriënteren, verdiepen en bewoners te raadplegen over het plaatsen van deze mast. Deze gang van zaken is onbegrijpelijk omdat het recent plaatsen van een dergelijke mast in Getsewoud verhinderd is door de gemeenteraad.

Met woorden van gelijke strekking hebben wij het gebiedsmanagement gevraagd ons op zeer korte termijn volledig te informeren over de plannen van het plaatsen van de mast.

Tijdens de wijkraadvergadering van 15 mei 2013 is met een afvaardiging van de bewoners gesproken. Daarbij is afgesproken dat zowel de bewoners als de wijkraad gaan inspreken in de vergadering van de gemeenteraad op 23 mei 2013.

Tekst inspreken gemeenteraad

Mijn naam is Bram Jansen en ik spreek hier als voorzitter van de wijkraad Overbos. Ik voeg daaraan toe dat deze inspraak ook geschiedt namens nog 3 wijkraden, namelijk Bornholm, Floriande en Toolenburg. Het gaat om de berichten betreffende de plaatsing van 2 UMTS-masten op de grens van de genoemde wijken. De wijkraden en de bewoners zijn absoluut niet tevreden met de zeer summiere berichtgeving over deze masten.

Hoe summier was die dan? De 1e aankondiging was een aanvraag op 10 april voor een omgevingsvergunning met als nadere omschrijving ‘in dit stadium is het indienen van zienswijzen nog niet mogelijk’. De 2e aankondiging was een brief van de gemeente aan een zeer gering aantal omwonenden van de geplande locatie van de 2e mast. Let wel, slechts aan enkele omwonenden en niet aan verdere omwonenden en ook niet aan de wijkraden. Evenmin hebben wij over die 2e mast een publicatie in de Informeer aangetroffen. Meer informatie heeft ons dus niet bereikt!

U kunt zich indenken, dat wij een andere voorstelling hebben over de in het convenant vastgelegde afspraken over de participatie van dorps- en wijkraden. Naast een volledig gebrek aan participatie speelt uiteraard ook de onduidelijkheid ten aanzien van de risico’s van elektromagnetische straling van dergelijke masten. De maatschappelijke onrust die hierdoor ontstaat, heeft u recent nog mogen ervaren bij de plannen voor een dergelijke mast in Getsewoud. Ook speelt hierbij het uitzicht van de bewoners een rol, een dergelijke hoge mast in een woonwijk is allesbehalve een verfraaiing van de openbare ruimte.

Wij constateren dat de gemeente de afspraken over participatie in deze gevallen volledig heeft genegeerd en wij dringen er daarom op aan, de procedures omtrent de vergunningsaanvraag volledig in te trekken.

De Wijkraden Bornholm, Floriande, Toolenburg en Overbos eisen een volledig participatietraject met betrekking tot de eventuele plaatsing van UMTS masten. We willen onze rol kunnen waarmaken en overleg voeren met onze bewoners. We willen consequenties kunnen beoordelen en eventuele alternatieven kunnen ontwikkelen. Dit willen wij zorgvuldig en verantwoord doen."

Ook lijkt het ons wenselijk om de noodzaak qua capaciteit van deze 2 masten duidelijk te maken. Wij zijn ons ervan bewust, dat met de huidige communicatietechnieken GSM-antennes onontbeerlijk zijn maar verwachten wel van de gemeente dat zij in hun beleid hierover de uiterste zorgvuldigheid betrachten.

Ik dank u voor uw aandacht en reken op uw steun bij ons verzoek.

De conclusie na de inspraak op 23 mei (met een zeer duidelijke bijdrage van de bewoonster!) luidt, dat de aanvragen voor de plaatsing van de GSM/UMTS-masten nabij de IJweg zijn ingetrokken. Er is dus even rust.

 

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring