U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueelFeestelijke Heropening De Boskern

Feestelijke Heropening De Boskern

OBK-06
Afgelopen woensdag 18 november heeft de heropening van het grondig opgeknapte wijkgebouw van Overbos, De Boskern, plaatsgevonden. Wethouder Marjolein Steffens verrichtte de officële opening. Het werd een zeer gezellige middag.
 
Voor meer foto's, ga naar Activiteiten > Foto's recente activiteiten .
 
Namens Maatvast hield procesmanager Peter Schrauwen een inleidend verhaal, waarin hij o.m. aankondigde dat, naast het reeds vaak genoemde Praathuis, ook een digitaal café van start gaat waar mensen hulp kunnen krijgen met het invullen van digitale formulieren en het hanteren van hun laptops of i-pads.
Vervolgens werden alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de renovatie, in de bloemen gezet.
In het kader van de start op vrijdag 20 november van Het Praathuis, bracht de secretaris van onze wijkraad, Johan Trompert, een ode in dichtvorm aan "het gesprek". Hij benadrukte dat een echt gesprek meer kan betekenen voor de deelnemers dan alleen maar wat "praten". Hij verwees ook naar de gang  van zaken in het oorspronkelijke Praathuis, dat van de destijds enorm poluplaire TV serie "De Fabeltjeskrant". M.i.v. 20 november staat op elke vrijdag vanaf 13.00 u. Het Praathuis open voor iedere wijkbewoner. De eerste keer kan er nog geen avondmaal geserveerd worden, maar voor de volgende vrijdagen kan men zich per keer inschrijven voor een (goedkope) maaltijd.

Wethouder Marjolein Steffens verrichtte daarna de officiële opening. In haar toespraak vertelde zij hoe zij tijdens een bezoek aan De Boskern gemerkt had dat kleine aanpassingen reeds een groot effect kunnen hebben op hoe een gebouw ervaren wordt. En juist voor het tot stand brengen van die kleine aanpassingen zijn de vrijwilligers zo enorm belangrijk, zeker ook tegen de achtergrond van alle bezuinigingen die de overheid moet uitvoeren

Beheerder Tine Buis kreeg van gebiedsmanager Rik Rolleman een abonnement op een leesmap overhandigd, welke goed van pas kan komen, o.m. in Het Praathuis.

Onder de jongste bezoekers was v.t.v. een kleurwedstrijd gehouden. Deze werd gewonnen door de jongedames Catharina en Day.

Aan de andere zijde van het leeftijdsspectrum was er speciale aandacht voor de oudste vrijwilliger (85) van De Boskern, bij iedereen bekend als "Ome Henk" (Kempe). Hij trad deze middag toe tot het uitgelezen gezelschap van mensen die erop kunnen bogen een stuk appeltaart persoonlijk overhandigd te hebben gekregen van de wethouder! In de eerstkomende nieuwsbrief Overbos komt hij nog verder aan bod.  

Na dit alles kon er genoten worden van een drankje met heerlijke hapjes. Buiten trotseerden koks de stormwind en regenvlagen om op een summier afgeschermd deel van het plein voor ons werkelijk zalige saté te bereiden.

Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst, waar mensen nog tot het eind van de middag gezellig met elkaar bleven praten/spreken. De voortekenen voor De Boskern en Het Praathuis lijken zeer gunstig. 

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring